Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL

Aktuálně

  Koncerty ke 100.výročí
  Československé republiky
 • 20.10.2018
  kostel sv. Šimona a Judy v Praze
  s MHFK zazpíváme Missu Brevis J. Pavlici
 • 25.10.2018 chrám sv. Barbory
  Katedrály pomáhají katedrále
  Missa Brevis J. Pavlici za doprovodu MHFK
 • 28.10.2018
  ProZpívejme Kutné Hoře
  Procházka se zpěvy po významných místech
  Kutné Hory

    ....................
  15.9. 2018 v 18:30 - koncert sboru z Remeše
  kostel sv. Jakuba

  6.10.2018 cca 14h - účast při sázení Lípy republiky
  v Hlízově


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018

V sobotu 9.června jsme zazpívali při odhalení obnovené pamětní desky legionáře Františka Kočárníka v Hlízově. Naše účast na této akci nebyla náhodná, ale z historického hlediska a pro udržení tradic nezbytná :) Hlízovský unikátní spolek totiž zjistil, že při původním odhalení desky v roce 1936 vystoupil náš zpěvácký spolek a proto jsme byli k této události přizváni i v současnosti a rádi jsme se jí zúčastnili. [ foto z akce ]


Koncert 4. května v kostele sv. Jana Nepomuckého jsme si velmi užili.

Poprvé jsme si zazpívali sbory z oper B. Smetany v lidových krojích, poprvé jsme propojili naši hudební produkci s mluveným slovem a poprvé na našem koncertu hrála harfa.
Kostel byl zaplněn do posledního místa a atmosféra byla nádherná. Díky moc všem našim věrným posluchačům za přízeň.

Foto na svoboda.info

a jedna fotka ze zákulisí :)

2017

Zvon pro Jakuba
Při našem koncertu s Hradišťanem na jaře 2016 byla vyhlášena sbírka Zvon pro Jakuba. Během roka a půl sbírky se podařilo nashromáždit skoro 3,5 milionu korun a mohl být vyroben zvon Jakub Maria. Vyzdvižen byl 7.října po obědě a my byli při tom.

O týden později, v neděli 15.října se konala slavnostní mše, při které jsme zpívali Missu Brevis Jiřího Pavlici. Po skončení mše se zvon Jakub Maria poprvé rozezněl.


28.dubna 2017, již čtvrtý Slavnostní koncert s Městskou hudbou Františka Kmocha v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. I přes velmi nepříznivé počasí se kostel zaplnil posluchači, kteří si vyslechli bohatý program orchestrálních skladeb a jako vzpomínku na minulé ročníky i části mší Jiřího Pavlici a Pavla Staňka v úpravě pro orchestr a sbor. [ foto na Svoboda.info ]  
 
 
 
 


Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s., Malešovská 787, 284 01 Kutná Hora
IČO: 26625377
předseda: Mgr. Zdeňka Málková, sbormistr: Mgr. Zdeněk Licek
č.ú.:267290545/0300 Poštovní spořitelna
správce webu: Pavlína Šimůnková