Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL

oficiální foto sboru
Učitelský pěvecký sbor Tyl, založený roku 1846, je nositelem nejdelší tradice pěveckých sborů v České republice. Sbor má více než padesát aktivních zpěváků. Kromě učitelů jsou členy sboru zpěváci různých profesí.

Čestnými členy kutnohorských sborů, na jejichž tradici navazujeme, byly i takové osobnosti jako čeští hudební skladatelé Antonín Dvořák a Bedřich Smetana.

Od roku 2008 nás jako korepetitor na klavír a varhany doprovází Viktor Darebný, student pardubické konzervatoře oboru Varhany.

Ročně vystupujeme na 15 - 20 koncertech. Zpíváme především duchovní hudbu, ale i skladby světské, lidové a černošské spirituály. Podrobný přehled naleznete v našem repertoáru.

V průběhu roku vystupujeme na různých místech po celé České republice. Pro naše kutnohorské posluchače se staly tradicí naše vánoční koncerty v zaplněném Chrámu sv. Barbory nebo koncert spojený se Svatováclavskými slavnostmi, který pořádáme v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Loňský rok jsme ve zcela zaplněném Chrámu sv. Barbory společně s Městskou hudbou Františka Kmocha ve světové premiéře úspěšně představili Missu Brevis Jiřího Pavlici v úpravě pro dechový orchestr. Osobně se koncertu účastnil i její autor Jiří Pavlica, primáš a umělecký vedoucí Hradišťanu.

Pravidelně vyjíždíme na koncertní zájezdy do zahraničí a zahraniční sbory přijímáme v Kutné Hoře při společných projektech.

V roce 2014 jsme u nás přivítali japonské spojené pěvecké sbory Sylphied a Mozart Chamber Chorus. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika… jsme společně vystoupili v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele se směsí japonských a českých písní a také Cantique de Jean Racine od Gabriela Fauré. Vyvrcholením pak byl slavnostní závěrečný koncert celého festivalu v Chrámu sv. Barbory, kdy společně s festivalových orchestrem Academia filarmonica Bohemia, sbory Sylphied a Mozart Chamber Chorus a Zpěváckého spolku Hlahol Praha zazněla Mozartova Velká mše c moll.

Máme za sebou koncert v Kostele Panny Marie Sněžné v Praze společně s pražským sborem Gaudium. S Kolínským symfonickým orchestrem a sborem Continuo jsme si na koncertech v Kolíně a Kutné Hoře zazpívali Mozartovo Requiem. Opakovaně jsme zpívali v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pontes v pražském Rudolfinu i v Národním divadle. S amatérským smíšeným pěveckým sborem Smetana Hradec Králové a dětským pěveckým sborem Bambini di Praga jsme několikrát předvedli nastudování Stabat Mater od Antonína Dvořáka.


Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s., Malešovská 787, 284 01 Kutná Hora
IČO: 26625377
předseda: Mgr. Zdeňka Málková, sbormistr: Mgr. Zdeněk Licek
č.ú.:267290545/0300 Poštovní spořitelna
správce webu: Pavlína Šimůnková