Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL

Aktuálně

 • 16.6.2017 v 18:30
  koncert se sborem z Ringstedu
  v rámci Dánských dnů v Kutné Hoře
  kostel sv. Jana Nepomuckého
 • 30.7.2017
  kostel Panny Marie Sněžné, Praha
  Lužanská mše A.Dvořáka
 • 5.8.2017
  chrám sv.Barbory, Kutná Hora
  Lužanská mše A.Dvořáka
 • 15.10.2017
  slavnostní mše k vyzvednutí nového zvonu pro Jakuba
 • 1.12.2017
  chrám sv. Víta v Praze
  účast na slavnostní mši Hnutí Stonožka
 • 26.12.2017 v 15:30
  J.J.Ryba - Česká mše vánoční
  chrám sv. Barbory v K.Hoře
 • 31.12.2017
  slavnostní mše v Chrámu sv. Barbory
  F.X.Brixi - Missa pastoralis
 • Významná část pořadu Máme rádi Kutnou Horu je o nás!!
   
   
   

2017

28.dubna 2017, již čtvrtý Slavnostní koncert s Městskou hudbou Františka Kmocha v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. I přes velmi nepříznivé počasí se kostel zaplnil posluchači, kteří si vyslechli bohatý program orchestrálních skladeb a jako vzpomínku na minulé ročníky i části mší Jiřího Pavlici a Pavla Staňka v úpravě pro orchestr a sbor. [ foto na Svoboda.info ]

170 let ČESKÉHO SBOROVÉHO ZPĚVU V KUTNÉ HOŘE - 2016

Rok 2016 byl pro náš sbor rokem oslav 170 let nepřetržité činnosti českého pěveckého sboru v Kutné Hoře.

V sobotu 7.května jsme měli velkou čest přivítat na společném koncertu v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kutnohorský komorní orchestr. Ve vyprodaném kostele zazněly sborové písně, známé písničky Hradišťanu, dialogy písňové i instrumentální, bylo proneseno mnoho hezkých slov.
Děkujeme za účast všem posluchačům i našim hostům na podiu a těšíme se na dalších koncertech na slyšenou.
Fotografie z akce jsou k vidění v Kutnohorském deníku a Nezávislých listech

3.září jsme spolu s hostujícími sbory a zpěváky z Českého Brodu, Kolína a Hradce Králové, za doprovodu Filharmonie Hradec Králové provedli Dvořákovu mši D dur "Lužanskou" v chrámu sv. Barbory.
foto na svoboda.info

Poslední akcí věnované přímo oslavě našeho výročí byla výstava 170 LET ČESKÉHO SBOROVÉHO ZPĚVU, která proběhla ve Spolkovém domě. V rámci výstavy jsme "proZpívali" Kutné Hoře. V sobotu 24. září jsme se po veřejné zkoušce ve výstavním sále vydali Kutnou Horou a zazpívali na několika místech spojených se sborovým zpěvem. Cestou nás doprovázeli přátelé a stálí posluchači, ale na mnoha místech si nás vyslechli i náhodní kolemjdoucí. Celou cestu byla příjemná atmosféra a slunce nad hlavami se odráželo i v náladě zúčastněných. večer potom byl koncert v zaplněném kostele sv. Jana Nepomuckého a následně raut pro členy sboru, rodinné příslušníky a sborové hosty a přátele.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout v Kutnohorském deníku:24.září, vernisáž výstavy

Nenudili jsme se ani na konci roku. Velkou akcí byl náš koncertní zájezd do Dánska. O naší návštěvě se zmiňuje i Ministerstvo zahraničních věcí :) a Kutnohorské listy.

K vánočí atmosféře Kutné Hory jsme přispěli netradičně vánočním koncertem v cisterciáckém klášteře v Sedlci, který proběhl 13. prosince za podpory Města Kutná Hora a Philip Morris a.s. Tradičně pak jsme naplnili naším zpěvem Chrám sv. Barbory 26. prosince při provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby a 31. prosince při děkovné bohoslužbě jsme zazpívali Brixiho Missu Pastoralis.

Rok 2016 byl pro náš sbor náročný, ale ve své náročnosti zároveň krásný a úspěšný. Děkujeme všem našim posluchačům a přátelům za přízeň a těšíme se na shledání v roce 2017.

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s., Malešovská 787, 284 01 Kutná Hora
IČO: 26625377
předseda: Mgr. Zdeňka Málková, sbormistr: Mgr. Zdeněk Licek
č.ú.:267290545/0300 Poštovní spořitelna
správce webu: Pavlína Šimůnková